Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

yazan Gülay Savaş
Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, bir organizasyon, endüstri veya ekosisteme, tüm düzey ve işlevlerdeki dijital teknolojilerin, süreçlerin ve yetkinliklerin aşamalı ve akıllı bir şekilde entegre edilmesi ile yaşanan kültürel, organizasyonel ve operasyonel bir değişimdir.

Dijital dönüşüm (ayrıca DX veya DT), çeşitli paydaşlara (mümkün olan en geniş anlamda müşteriler) değer yaratmak, yenilik yapmak ve değişen koşullara uyum sağlamak için gerekli teknolojilerden yararlanır.

Dijital Dönüşüm Ne Demek

1990’lı yıllardan itibaren teknolojinin doğması ve internet kullanımının yeni yeni artmasıyla birlikte dijitalleşmenin kullanımı da artmıştır. Ancak dijital dönüşüm denilen şey, yalnızca mevcut süreçlerin dijitalleştirilmesinden çok daha kapsamlı bir kavramdır. Dönüşüm denilen şey ne sadece manuel yapılan bir şeyin otomatik yapılması, ne de bir makinanın yerine daha yenisinin konmasıdır.

Dijital dönüşüm, ürünlerin, süreçlerin, hizmetlerin ve organizasyonların yeni, dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla nasıl değiştirilebileceğini düşünmeyi gerektirir. Önce bir yeni bir ALGIYA, yeni bir KÜLTÜRE sahip olmayı gerektirir. Yani önce zihinlerde başlaması gereken bir süreçtir. Daha büyük resmi görebilmeyi, bilginin gücünün ne, nerelerde ve nasıl kullanılabileceğini ANLAYABİLMEYİ gerektirir. Wikipedya Dijital Dönüşüm için “sosyo-teknik program” ifadesini kullanıyor ve şu şekilde tanımlıyor: “Bilgi, bilgi işlem, iletişim ve bağlantı diğer bilgi teknolojileri kombinasyonları yoluyla bir varlığın özelliklerinde önemli değişiklikleri tetikleyerek iyileştirmeyi amaçlayan bir süreç”.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Nedir?

Dijital Dönüşüm Danışmanlığının ne olduğunu tanımlamadan evvel ne OLMADIĞINI tanımlamak istiyorum. Yukarda da belirtildiği gibi internetin doğduğu ve kullanılmaya başladığı 1990’lardan itibaren BİLGİ TEKNOLOJİLERİ sektöründe ve e-devlet çalışması, üniversitelerde internet altyapısının kurulması, eski “frame relay” bağlantılardan ADSL bağlantılara geçiş, GSM operatörlerin kurulması, cep telefonlarının doğması, bankacılık sistemlerinin değişmesi vb. birçok değişimin içinde bulunmuş, yönetmiş, yaşamış, anlatmış vb. biri olarak dijital dönüşüm danışmanlığı

 • Kullanılan excellerin yerine yeni bir yazılım önermek değildir
 • Şirketler içerisinde, sadece bir sürecin dijitalleşmesi için bir yazılım önermek değildir
 • Her yerde robotlar koymak değildir
 • Şirketleri sadece E-fatura’ya geçirmek değildir
 • Şirketlerde bir depoyu barcod sistemine geçirmek değildir
 • İnsanların yaptıklarının tamamının yapay zeka ile yapılması sağlamak değildir (en azından bizim ülkede henüz değil)
 • Şirketlere sağlanacak bir-iki adet yazılım ya da donanım değişikliği ile olan bir süreç HİÇ değildir!

Yani dijital dönüşüm danışmanlığı bir yerden bir teknolojiyi alıp, diğer tarafa önermek DEĞİLDİR!

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı, pragmatik, vizyoner, empatik ve etkin bir şekilde sunulması gereken hizmetle, kurum içinde YENİ BİR DİJİTAL KÜLTÜR oluşturma sürecidir.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı,

Pragmatik: Kurumun yapısı, değerleri, iş yapış şekli, ruhu, politikası, süreçleri, öncelikleri ile uyumlu ve kolaylıkla eyleme geçirilebilir çözümlerin;

Vizyoner: Sonsuz Bilgi Teknolojileri evreni arasından kurumun gelecek odağına hizmet eden yani kurumu sektöründe ve rakipleri arasında ileriye taşıyacak stratejik bir kurguda;

Empatik: insan odaklı bir yaklaşımla;

Etkin: Tecrübeli, güvenilir, uzman bir proje ekibi oluşturarak yapıldığı bir çalışmadır.

Danışmanlıktan önce alacağınız Dijital Dönüşüm Eğitimi ile Dijital Dönüşüm Kültürü kavramı ile önceden tanışabilir, aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. 

Dijital Dönüşümün İşletmelere Faydaları Nedir?

 1. Müşteri memnuniyetini arttırır: Müşterilerinize ait her veriyi tuttuğunuzda, onlara özel çözümler sunmak, müşteri deneyimini geliştirmek, ihtiyaç analizi ile önden pazarlama yapmak, müşteriyi dinlemek, empati kurmak çok daha kolay olmaktadır.
 2. Veriye Dayalı Karar Mekanizması: Dijital dönüşüm, sağlam veri toplamayı, merkezi veri depolamayı ve bu verileri analiz ederek bilinçli kurumsal kararlar almayı teşvik edecek AKILLI RAPORLARIN oluşturulmasını sağlar.
 3. Çevikliği arttırır: McKinsey 2017’de paylaştığı anketinde, kurumların yalnızca %8’inin, sektörleri mevcut seyrinde ve hızında dijitalleşmeye devam ederlerse, iş modellerinin ekonomik olarak sürdürülebilir kalacağını belirtiyor. Bu da işletmelerin %92’sinin değişim yeteneklerinin devam etmesi halinde var olabilecekleri anlamına geliyor. Ürünler yenileniyor, iş modelleri değişiyor, algılar değişiyor, operasyonlar değişiyor ve önceden güvenilir olan gelir akışları kuruyor ve müşteri talepleri sadece birkaç yıl öncesine göre çok farklılaşıyor. Peki bu değişim nasıl yönetilir?

Çözüm= Dijital dönüşüm stratejileri! Dijital bir iş ortamının gücüyle, ancak şirketiniz gelecek yıllarda ayakta kalabilmek için zorlukları öngörebilecek ve önceden çözümler üretebilecek bir hale gelebilir.

 1. İnsan Hatasını Sınırlar: Dijitalleşmenin yadsınamaz bir avantajı, dijital süreçlerin zaman alan manuel veri girişini ve insan verimsizliklerini ortadan kaldırarak hataları durdurmasıdır. Dijital süreçler, doğası gereği, hataya meyilli insanları içeren herhangi bir süreçten daha sorunsuz ve daha az risklidir.
 2. Operasyonel Verimliliği Artırır: Dijital dönüşüm size daha yüksek operasyonel verimlilik sağlar. Arka ofis sistemleriyle bütünleşerek, teslimat süreçlerini ve ürün güncellemelerini otomatikleştirerek, cihazlar arası etkinleştirmeyi etkinleştirerek, birden fazla ürün çeşidini yöneterek ve daha fazlasını yaparak, karmaşık manuel süreçleri konsolide edebilir ve genel giderleri azaltabilirsiniz. Dijital iş süreçleriyle zamandan tasarruf edecek, gelir açıklarını kapatacak ve hayal kırıklığını azaltacaksınız. Çünkü dijital iş, verimli iş ile eş anlamlıdır.
 3. Yüksek Kaliteli Kullanıcı Deneyimi Sağlar: Yüksek değerli şirketler, sadece ürün değil, deneyim de sunduklarını bilirler. Dijital dönüşüm, otomasyona, yapay zekaya ve self servis araçlarına dayanan güzel, zahmetsiz deneyimler sağlar. Müşterilere sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunarak dijital çağda ustalaştığınızı kanıtlayabilirsiniz
 4. İşbirliğini Teşvik Eder ve İletişimi İyileştirir: Bilgiyi, yenilikleri ve çıktıları yönlendirmek için, tüm dahili departmanlar arasında iletişimi ve iş birliğini destekleyen dijital bir platforma sahip olabilirsiniz (Microsoft 365 gibi). Dijital dönüşüm, bu şekilde dolambaçlı iletişimi, fazlalığı, yavaş yanıt sürelerini, kayıp bilgileri ve etkisiz fikir paylaşımını ortadan kaldırır. İşletmenizin iç iletişimini dijitalleştirdiğinizde, üretkenliği, hesap verebilirliği ve yaratıcılığı artıracak ve rekabeti geride bırakmak için gereken avantajı elde edeceksiniz.
 5. Çalışan Mükemmelliği Ortamını Teşvik Eder: Başarılı bir dijital dönüşümde önemli bir faktör, dijitalleşmenin faydalarının herkes tarafından anlaşıldığı, net olunduğu bir kurumsal kültür oluşturmaktır. Çalışanların katılımının sağlaması için çalışanlarınızın dijital eğitimine yatırım yapın. Dahili web seminerlerine ev sahipliği yapın, konferanslara katılın ve çalışanlarınızı beceri setlerini güncelleyecek kurslara gönderin. Mükemmel çalışanlar en büyük varlığınızdır, bu nedenle onların büyümesine yatırım yapmayı küçümsemeyin. Onların dijital okur-yazarlık yetkinliklerini arttırın.
 6. Yönetmeyi Kolaylaştırır, Karlılığı / Verimliliği Arttırır: Ölçebildiğiniz şeyi YÖNETEBİLİRSİNİZ. Ölçemezseniz yönetemezsiniz. Kurumlarınız içindeki tüm süreçlerinize, müşterilerinize, tedarikçilerinize, çalışanlarınıza ve hedeflerinize ait topladığınız tüm veriler ile karşılaştırmalar yaptığınız ve analiz ettiğiniz her şeyin verimliliğini ve karlılığını da ANLIK olarak ölçebilirsiniz. Yani yöneticinin her zaman elinde, şirketinin anlık bir röntgeni olur. Ve her yerden yönetebilir.
 7. Gelecekteki Büyümeyi Sağlar / Sizi Geleceğe Taşır: Dijital dönüşümün en temel faydasıdır. Şirketinizin sonraki tüm büyümeleri için zemin hazırlayan ilk eylemdir. Dijital iş dönüşümüne yatırım yapmazsanız, şirketiniz hızla eskiyecektir. Geçtiğimiz birkaç yılda Blockbuster, Toys R’ Us, Nokia, General Motor ve Kodak gibi endüstri devlerinin iflas ettiğini gördük. Neden? Niye? Çünkü dijital dönüşümde başarısız oldular. Dijital dönüşüm isteğe bağlı değildir. Gelişen bir işletmenin pastası üzerine krema değil. Dünyayı saran dijital tsunamiden kurtulmak için dönüşüm için adımlar atmalısınız. Bunu yaptığınızda, dijital dönüşümün avantajlarından yararlanacak ve gelecek yıllarda daha güçlü ve daha karlı olacaksınız.

Dijital Dönüşüm Süreci Nasıl İşliyor?

Dijital Dönüşümün Bileşenleri

Dijital dönüşüm süreci yukarda da, tanımlamaya çalıştığım gibi strateji, organizasyon, bilgi teknolojileri ve yetkinlikler ana başlıklarında toplanan yeni bir dijital kültür oluşturma sürecidir.

Dijital Dönüşüm Yol Haritası

Ön Analiz Aşaması

 • Dijital Dönüşüm Olgunluk Testi ile yapılan bir mevcut durum analizi
 • Süreç analizi
 • İnsan kaynağı süreçleri ve kullanılan modüllerinin analizi
 • Bilgi teknolojileri analizi
 • KPI’lar (yönetsel kontrol kriterleri) üzerinden kurumun dijital hafızasının (kurum hafızası)  analizi 
 • Çalışan Dijital Okur-yazarlık analizi 
 • Dijital Pazarlama süreci analizi

Strateji ve Hedefler 

 • Kurumun mevcut stratejilerinin kontrolü
 • 3,5,10 senelik hedef ve beklentiler (ciro, müşteri, sektör, ürün, karlılık, dijitalleşme vb)
 •  Var olan risk analizi (risk yönetimi politikaları) çalışmaları
 • Benchmarking çalışmalarının yapılıp yapılmadığı
 • Dijital dönüşüm beklentisinin SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Repeatable and Time bounded) bir şekilde tanımlanması

Dijital Dönüşüm Yol Haritası Adımları

 •      Değerlendirme toplantıları (kick-off meetings)
 •      Önceliklerin belirlenmesi
 •     Strateji, kültür, organizasyon ve yeteneklerin entegrasyonu için gereklilikler
 •     Temel strateji ve planlar
 •     Yönetim destekli, yönetişim odaklı bir gelişim döngüsünün kurgulanması
 •     Dijital okur-yazarlık, dijital yetkinlikler ve teşvik & prim araçları üzerine etkin yönetişim ile kurgulanacak adımlar
 •     Dijital hafıza üzerinde kurgulanacak dijital dönüşüm adımları

Gülay Savaş Dijital Dönüşüm Uzmanı ile İşletmenizi Geleceğe Taşıyın

Bilgi veya Teklif Alın

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Kabul Et Devamı

Privacy & Cookies Policy