Hakkımda

Anasayfa » Hakkımda
yazan Gülay Savaş

Gülay SAVAŞ Hakkında

Teknolojinin Doğduğu Günden Bugüne

Mühendislikten Androidliğe; Android’likten insanlığa geçen yolculuğum! Bilgi teknolojileri içinde geçen 30 yılım içinde DOS modundaki siyah ekranlı bilgisayarlardan Microsoft Hololens Teknolojisine; internetin doğuşundan, tekilliğe; beynin keşfinden, yapay zekaya; cep telefonlarının doğuşundan siborg’lara kadar olan değişim ve dönüşümüne hem şahit olmuş hem de kalbinde yaşamış olan bir kadın mühendisim. Ayrıca insanlık gerçeklikten çok, sanal gerçekliğin yaşanacağı, kadın-erkek kavramlarının kaybolacağı, organik – inorganik yaşamın birleşeceği tekilliğe doğru gidiyorken, bir yandan homosapiens insan türünün en güzel dönemini yaşamış bir  X kuşağıyım.

Şahit olduğum bu hızlı değişim ve dönüşüm, bana insan ve/veya kurum olarak kaybolmamak ve içinde bulunduğumuz hızlı değişim ve dönüşümü doğru yönetmek için mühendisliği- insan & organizasyonel psikoloji ile, zekayı yapay zeka ile, bilgiyi- felsefe ile, analitik düşünceyi hayal gücümüz ile birleştirmemiz gerektiğini yani yukardan ve bütünsel bakmamız gerektiğini öğretti. Yani önce insan denilen derin varlığı bilmeden hiç bir şey olmuyormuş.  Onun için de önce KENDİN bilmek gerekirmiş.

Multidisipliner Bakış

Dolayısıyla ben de iş yaşamımda, kurumsal hayatta şirketlere rekabetçi olabilmeleri için, en önemlisi varlıklarını sürdürebilmeleri için çok yönlü – birçok disiplinden bakmaları gerektiğinin, yapay zekanın bugün geldiği noktadan öte bir hayal gücü, yaratıcılık, felsefik ve sorgulayıcı bir bakışa, sürekli gelişen bir Dijital Dönüşüm Kültürüne sahip olmaları gerektiğini anlatmaya kendi yaşam misyonum içinde anlatmaya ve bu deneyimi bir sonraki kuşağa devretmeye gayret ediyorum.

Daha da önemlisi kendi bireysel yaşantımda da gördüğüm gibi insan olarak bizlerin sahip olduğu modern egonun post modernite karşısında kendisini sürekli geliştirmek zorunda olduğunun fazlasıyla bilincine vardım. Böylece yine postmodernite karşısında köşeye sıkışmış bireylerin içselleştirerek yardım alabilecekleri benlikleri, bu bireylere sunmak için bir platform oluşturmaya, bilgi ve tecrübelerimi buraya aktarmaya karar verdim.

Bireyler olarak ise insanın et-kemiğin çok ötesinde varlıklar olduğunu anlamamız gerekiyor. Yunus’un dediği gibi :”Ete kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm” ifadesinin arkasında anlatılan derinliğin artık farkına varmamız lazım. Çünkü geri kalanınını teknoloji – yapay zekayı modellemeleri ile zaten kopyaladı ve 2045’te artık Dijital Ölümsüzlük ile tüm insan zihnini – tecrübeleri ile birlikte artık buluta da kopyalayacak.

Peki biz insanlara ne kalacak o zaman? Gelin bunu kendimize soralım.  İnsan varlığımızda daha derinlere inelim ve gözlerimizin, zihinlerimizin  önündeki perdeleri kaldıralım.

Amacım düşündürücü, sorgulatıcı sorular ile birlikte geleceğe daha stratejik yaklaşmamız ve bilgi teknolojilerini, felsefe, mitoloji, psikoloji, ezoterizm  ve yapay zeka ile entegre ederek daha üst bir seviyeden bakmak ve diyorum ki:

İnsan için Teknoloji, Teknoloji İçin İnsan Değil!  

Hangisi ağır basıyor? Zeka mı, Yapay Zeka mı?

Gülay SAVAŞ Eğitim Bilgileri

İ.T.Ü. Makina Fakültesini (https://mkn.itu.edu.tr/ ) bitiren Gülay SAVAŞ, 1990 yılında aynı üniversitede Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği, Sistem Analistliği Departman’ında masterını tamamlamış, akabinde aynı bölümde yaptığı “Yapay Sinir Ağları ile El Yazısı Karakterlerinin Tanınması” tezi ile 2000 senesinde Dr.Müh. ünvanını almıştır.

İş Tecrübesi 

  • İ.T.Ü (https://www.itu.edu.tr)  Fen-Edebiyat Fakültesi Sistem Analistliği ve İ.Ü. Bilgisayar Müh. dept.’da toplam 13 sene öğretim görevlisi
  • Gantek Teknoloji firmasında  (https://gantek.com/index.php?/tr) Teknik Koordinatör
  • Turcom Teknoloji (https://www.turcom.com.tr/ ) firmasında Ürün Kanal ve Kurumsal Satış Koordinatörü
  • Dystar firmasında (https://www.dystar.com/ ) Bilgi İşlem, Toplam Kalite ve SAP Koordinatörü
  • Microsoft Türkiye’de (https://www.microsoft.com/tr-tr) “Microsoft Bütünleşik Yerel Yönetimler Platformu” adı altında E-devlet projesinde danışmanlık
  • Yönetim Danışmanları Derneği (https://www.ydd.org.tr/ )üyesi ve KOBİ danışmanıdır.
  • Şu anda freelance olarak zihin programlama temelli, “Bireysel ve Kurumsal Dönüşüm üzerine eğitimler vermekte” ve Dijital Dönüşüm Yol Haritası çalışması yapmaktadır.

Uzmanlıkları

  • Bilgi Teknolojileri Danışmanı
  • Yönetim Danışmanı
  • Eğitmen