Akıllı Şirket Olmak

yazan Gülay Savaş

#akıllışirket, #akıllışirketolmak, #akıllışirketzihni, #yetkinlikler, #kurumsalhafıza, #akıllıinsan 

Akıllı Şirket Olmak Süre:

Min 3 saat Maks: 1 gün

Akıllı Şirket Olmak Kazanım:

Akıllı şirket olmanın yol haritası, Dijital hafıza oluşturmak

Akıllı Şirket Olmak İçerik:

 • Akıllı Şirket Nedir?
 • Kurumsal Akıl Nasıl Oluşur?
 • Adaptasyon Gücü ve Akıllı Şirket Olmak
 • Akıllı Bir Şirket Nasıl Oluşturulur?
 • Bileşenleri Nelerdir?
 • Akıllı Şirket ve Akıllı İnsan
 • Bir Akıllı Şirketteki Yetkinlikler
 • Akıllı Şirketin Yol Haritası

Akıllı Şirket Olmak Amaç:

Geleneksel şirketten, değişimlere hızlı uyum yeteneği olan ve sürdürülebilir başarıyı teknolojinin de desteği ile sağlayan Akıllı Şirket olmaya geçiş.

Konu ile ilgili ayrıca Akıllı Sözleşme Nedir? Ne İşe Yarar? yazısına da göz atabilirsiniz.

Bilgi ve Teklif Almak İçin

Lütfen aşağıdaki formu doldurunuz, size en kısa sürede dönüş yapacağım

Akıllı Şirket (İşletme) Nedir?

Akıllı bir şirket, çevrenin taleplerine en iyi şekilde yanıt vermek için teknolojiyi, insan faktörünü ve iç operasyonlarındaki bilgiyi birleştirdiği değişikliklere uyum sağlama kapasitesi yüksektir.

Akıllı Şirket ve Adaptasyon Gücü

Daha çok dijital devrim olarak bilinen üçüncü endüstri devriminde, elektronik, otomasyon ve bilgi teknolojilerinin hayatımıza girmesi ile öncelikle iletişim yani bilgi paylaşımını daha akıcı ve sağlam hale gelmiş ve yarattığı olumlu etkiler tüm sektörleri iyileştirmek için geniş ve yeni fırsatlar boşluğu açmıştı.

Bu teknolojiler iş dünyasını ve endüstrileri büyük ölçüde etkiledi ve bunlardan yararlanan şirketler iş modellerini geliştirmek için istekli olmaya devam ve birçoğu büyük yol kat ettiler. Ama her şey gibi bunun da sonu geldi. Ta ki 2013 yılına kadar. Çünkü 2013 yılında Almanya Münih Teknik Üniversitesinde aldığı bir kararla Endüstri 4.0’ı açıkladı. Almanya ve Avrupa Birliği doğunun özellikle Çin ve Hindistan’ın birlikte iki milyarı bulan nüfusu ve ucuz işçiliği karşısında rekabet gücünü yitiriyordu. Bir şeyler yapması gerekiyordu. DAHA AZ İNSANLA, DAHA ÇOK ŞEY BAŞARMALIYDI. Daha az ama kalifiye insanla, daha çok ve kalifiye şeyler üretmeliydi. Fiziksel emek değil daha çok zihinsel emek belki sarf edecekti ama büyümeye devam edecekti. İşte Endüstri 4.0 ve bugün Akıllı Şirketolarak bildiğimiz şeye doğru evrim böyle doğdu.

Dijital çağ bir gerçektir ve akıllı bir şirket olmak, bana göre üç ana eylem ekseni aracılığıyla elde edilen daha değerli sonuçlara odaklanmanıza olanak tanıyan ileri bir çözümdür: şeffaflık, entegrasyon ve çeviklik (Agile)

Sonuç olarak Akıllı bir şirket, daha düşük maliyetle daha büyük hedeflere ulaşmış, tüketiciye daha iyi bir deneyim sunmuş ve rekabette üstün bir konuma gelmiş bir şirkettir.

Akıllı Bir Şirket Nasıl Oluşturulur

Küreselleşmenin etkileri göz önüne alındığında, iş sektörünün acil yanıt verme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle, içsel bilgilere, kurumsal tecrübeye ve genel pazar ortamına dayalı olarak, ilgili sorun ya da değişimle hızlı bir şekilde yüzleşebilen, çevik yanıt verebilen yani kolay adapte olabilen akıllı bir şirkete doğru dönüşüm talebi var.

Bu anlamda, yönetim bilgisi daha yüksek bir değer alıyor, çünkü giderek artan rekabet ortamları karşısında, istenen sonuçları sağlayan optimal bir çalışma ritmi oluşturmak İŞİN ANAHTARIDIR. Bu nedenle akıllı bir şirket, bilgilerin özenle iletilmesine, paylaşılmasına ve ortak akla güvenir.

Akıllı bir şirketin yapılanması, rekabet duygusunun tüm iç seviyelerde arttığı adaptasyonla başlar, bu nedenle şirketi oluşturan tüm personelin, iletişim ve kusursuz üretimi sürdürmek için sahip olduğu misyon ve vizyona bağlı kalması önemlidir. Tam bu noktada da hep belirttiğim gibi önce kurumun İnsan Kaynakları alt yapısının tüm modülleri ile birlikte hazır olması gerekmektedir.

 • Organizasyon çalışması
 • İş analizi ve görev tanımları
 • Çalışanları tanımak ve doğru pozisyonda doğru kişiyi konumlandırmak için kişilik analizi_ Mutlu olduğun bir işte çalışırsan hayatta bir gün bile çalışmak zorunda kalmazsın – Konfüçyus
 • Pozisyon analizi
 • Ücret yönetim sistemi
 • İnsan Kaynakları El Kitabı (Prosedür ve Yönetmelikler)
 • Prim – Performans Yönetim Sistemi (Çalışan ile çalışmayanı görmek ve tüm çalışanları ortak bir hedefe yönlendirmek için)
 • Kariyer Planlama
 • Eğitim Planlamadır

Akıllı Bir Şirket Olmak İçin Diğer Unsurlar

Herhangi bir şirketin temel amacı, beklenen kazançları sağlamak ve aynı zamanda piyasadaki imajını korumak için mal ve hizmetlerine sürekli değer katmaktır.

Akıllı bir şirket yukarıdakilere ek olarak, garantili uzun vadeli sonuçlar elde etmeye yardımcı olan tüm verileri organize eder yönetir ve bunlardan yararlanmak için yönettiği bilgilere kaynak yatırır.

Belirsiz bir dünyada yönetim eğitimlerimde de belirttiğim gibi, şirket yaşamı bri “Doğal Sistem” ise burada “Düzenleyici Sistem” insan kaynakları ile birlikte oluşturulan Yönetim Modelidir.

Bu düzenleyici sistemdeki önemli unsurlar şunlardır:

 • Bir şirketin düzenleyici sistemi, tüm iç alanlardaki gelişimi, bilgiyi ve insan becerilerini içermelidir.
 • Sürekli eğitim, yeni taleplerin anlaşılması ve bunlara yeterince cevap verilmesi için faaliyetlerin yürütülmesi için gereklidir
 • Eğitim geliştirme, rekabet avantajı sağlamak için şirketin kaynaklarının tüm düzeylerini etkilemelidir.
 • Analiz etme yeteneği, yukarıdakilerin uygulamaya koyma zamanında üretken bir performansı yansıtmasını sağlamak için zorunlu olacaktır.

Yani Akıllı Şirket için Akıllı İnsan gerekir. Yani yetkinlikleri geliştirilmiş çalışanlar.

Hızlı bilgi üretimi

Aslında, sosyal, ekonomik ve politik gibi farklı sektörler, bilgi toplumu kavramını şekillendiren büyük teknolojik değişimler tarafından yönlendirilen bir dönüşümden geçmektedir.

Aynı evrim, bir yandan teknolojiye hakim özel profiller gerektiren yeni işlerin ortaya çıkmasını destekleyen bir dijital ekonominin de oluşması nedeniyle iş sektöründe de değişikliklere yol açmıştır ve bu durum yeni iş stratejilerinin tanımlarını gündeme getirmektedir.

Teknolojik gelişmenin faydalarından yararlanmak için standart bilgi toplumu kriterlerinin dışında kalarak, yeni fikir ve inovatif projelerin oluşturulmasına fırsat tanıyan yaratıcı düşünmeni desteklendiği günlük bireysel/kurumsal çalışmalar ve çaba gereklidir.

Hammadde: bilgi

Evet artık hammadde kavramı bile değişmiştir. Artık günümüzde hammadde çelik, bakır, yağ, pamuk, kumaş vb bir materyal değildir. Günümüzde hammadde bilgidir. Akıllı şirket Bilgiyi İşler. Bilgiyi kullanır ve üretir. Bilgiyi satar.

Gelinen noktada iş yaşamının çeşitliliği ve hızlı rekabetçiliği, iş varlıklarının ve bilginin sistematik olarak entegre edildiği daha müreffeh bir eylem ortamı arayan akıllı bir iş modelini teşvik etmektedir. Yüksek düzeyde gelişmişlik ve yenilik elde etmek için, bilgi yoluyla üretim, güvenlik (security), yatırım (bilgiye yatırım, fikre yatırım, finansal yatırım vb), genel olarak iş işlevselliğinin desteklenmesi ve tüm bunları destekleyen uygun araçlara sahip olmak gerekmektedir.

Akıllı bir şirketin yaratılması

Akıllı bir şirket yaratmakta, insan faktörünün öneminin ve karar vermenin mükemmel bir şekilde anlaşılmasıyla birlikte, bilgiyi teknolojiyle bütünleştirme yeteneği esastır.

Başka bir deyişle, akıllı bir şirketin temel dayanakları, şirketin verimliliğini artırmamıza ve faaliyetlerini hedeflerine ulaşmaya yönlendirmemize yardımcı olan verimli bir teknolojik sistemle birlikte, optimize edilmiş maddi ve maddi olmayan tüm kaynaklardır.

Akıllı bir şirket kurmak için gerekli olanlar

Zamanlı stratejiler

Şirketlerin, stratejiler oluşturmak ve sunulabilecek farklı sorunlar üzerinde uygun bir şekilde hareket edebilmeleri için bilgi ve insan yargısı arasında bir denge bulmaları gerekmektedir. Oluşturulan veya oluşturulacak stratejilerdeki zamanlama sorunu her zaman olmaktadır. Bunlar deterministik kesinliklere dayanan problemlerdir ve geçmişte meydana gelen referanslar aracılığıyla çözülebilirler.

Bu stratejilerde satın alma bedeli olmaması, altyapı gerektirmemesi gibi kolaylıklardan dolayı bulut çözümlerden yararlanılmalı. Ama maalesef, hala Türkiye’de birçok KOBİ gözünün önünde bulunmayan bir server’a güvenmiyor ve bilgilerini bulutta depolamıyor. Kendi gözü önünde tutmak istiyor. Bunlar maalesef yüksek düzeyde güvensizlik içeren sorunlardır. Çözülmesi gereken daha karmaşık şeyler varken bunlarla zaman kaybedilmesini önemsiz olarak görüyorum. Çünkü bu konuda kurumlara destek sağlayacak bir uzman her zaman bulunabilir. Kurumlar bu konularda kendilerini yetersiz görüyorlarsa günümüzde “doğru elemanı bulma ve işe alma” sorununun da kalmadığının burada altını çizmek isterim. Çünkü dünyanın her yerinden freelance uzmanlar online olarak hizmet vermekteler.

Analitik ve tahmine dayalı girişimler

Yorucu olduğu için en çok kaçınan faaliyetlerden biri analizdir, ancak çoklu istihbarat araçları aracılığıyla, yakın bir iş tahmini sağlayan becerilerin geliştirildiği bazı analiz ve tahmin yöntemlerini uygulamak mümkündür. Daha da Akıllı bir şirket haline gelmeden evvel şirket olarak hangi konu, ürün, hizmet, bilgi, süreç vb akıllı olduğumuzu ve sektörde önde olduğumuzu bilmemiz açısından analiz yapmamız gerekmektedir.

Uzmanlık bilgisi

Akıllı bir şirketin içinde, uzmanlık bilgisi iş başarısının anahtarıdır, çünkü uzman personelin sahip olduğu tüm potansiyel, çalıştığı faaliyetlerin performansını ve etkinliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmaktadır. Bu sebeple yukarda da belirttiğim gibi, yapılacak ya da var olan insan kaynakları çalışmasında kurumun organizasyon şemasındaki pozisyonlara bağlı olarak gerekli yetkinlikler belirlenmeli ve yetkinliklerin çalışanlara kazandırılması için bir eğitim planlanması yapılmalıdır.  Dediğim gibi Akıllı Şirket, Akıllı Bireylerle yönetilir.

İş zekası

İş Zekası, şirketin genel yapısını optimize etmek için erişim ve bilgi analizini kolaylaştıran, karmaşık görevlerin ve raporların otomatik bir şekilde yöneticinin, çalışanın önüne gelmesine izin veren uygulamalar ve araçlar içerir.

Kompozit yetenekler

İnsan faktörü ve teknoloji arasında bir denge kurmanın bir yolu, şirketlerin rekabet avantajı yaratmak için bileşik yeteneklerini sergilediği ve karıştırdığı eylem planının karmaşıklığından geçer.

Yetkinlikleri teşvik edin

Yukarda da bahsettiğim gibi, insan faktörü akıllı bir şirkette içsel bir unsurdur ve şirketin sonuçlarına katkıda bulunmak açısından çok ÖNEMLİDİR. Bunun için aşağıdaki becerilerin kurumdaki çalışanlarda geliştirilmesi ev/veya desteklenmesi gerekir. İnsan Kaynakları çerçevesinde yapılacak planlama, etkinlik, eğitim, seminer vb ile insanın içindeki kaynağın ortaya çıkışı sağlanarak, teknolojiyi doğru kullanan ve yöneten bir yapı oluşur. Yani teknoloji insana hizmet eder. İnsan teknolojiye değil.  

Geri Bildirim 

Zamanında ve uygun – hızlı karar vermeyi sağlamak ve yetkinlik geliştirmeyi mümkün kılması açısından önemlidir.

Kişisel Vizyon

Şirketin her bir üyesinin kendilerine sunulan kaynaklardan tam olarak yararlanabilmesi için personele ilişkin bireysel bir vizyon oluşturulmalıdır

Ortak Düşünce ve Dil

Kararların doğrulanması ve kurum içinde bir ortak dil ve karar haline gelmesi için personelin görüşlerinin ortaya çıktığı ve dengelendiği iç iletişim modeli

İş vizyonu

Liderlik, şirketin çalışma şeklini uyumlu hale getiren bir iş vizyonu geliştirmeye ve uygulamaya teşvik eder

Takım çalışması

Bireysel çalışma takım çalışması ile sonuçlanır, bu nedenle yeni teknolojilerin kullanılmasına rağmen insan faktörü şirket içindeki sabit rolünü sürdürmeye devam eder.

Bir bilgi toplumunda teknoloji bir öncelik haline gelir, bu nedenle şirketlerin kendi iş sektörlerinde yenilik yapmalarına yardımcı olacak dijital bilgi ve uygulamaları uygulamaya ama bilinçli bir şekilde uygulamaya başlaması gerekir. Yani hep dediğim gibi insan odaklı olarak bu değişimleri yönetmeliyiz. Yani Yapay zekanın yeni versionları çıkarken, insan zekası, algısı ve bilgisi de güncellenmeli ve yetkinlikleri artmalıdır.

Akıllı bir şirket, operasyonların verimliliğiyle desteklenen, gelişmeyi ve karar vermeyi teşvik eden her türlü araca sahiptir. Yeni teknolojiler, zamandan ve masraflardan tasarruf sağlayarak üretkenliği etkiler ve rekabet avantajı sağlar.

Geleneksel bir şirket ile akıllı bir şirket arasındaki en büyük fark bence, akıllı şirketin insan kaynağı da dahil olmak üzere, kendi iç gelişiminde gösterdiği özen, tüketici deneyimini destekleyen yapısı, adaptasyon ve yenilik kapasitesidir.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Kabul Et Devamı

Privacy & Cookies Policy