Liderlik Eğitimi

yazan Gülay Savaş

Liderlik Eğitimi İçerik:

 • Yönetim ve Liderlik Rolleri
 • Lider ve Yönetici Farkı
 • Liderlik Kuramları
 • Değişim Yönetimi
 • Öğrenen Organizasyon
 • Durumsal Liderlik
 • Astın Hazır Olma Düzeyi
 • Motivasyonel İhtiyaçlar
 • Delegasyon Teknikleri

Konu ile ilgili Liderlik Türleri ve Tanımları Nelerdir? ve Karizmatik Liderlik ve Özellikleri Nelerdir? yazılarını okuyunuz. 

Liderlik Nedir?

Liderlik ise, bir bireyin etkileme, motive etme ve diğerlerinin örgütsel başarısına katkıda bulunmasını sağlama yeteneği olarak tanımlanabilir. Bir başka şekilde, İnsanları, ortak amaçlar için mücadele vermeyi arzulamak yönünde harekete geçirme sanatıdır.
 • Pozisyon veya mevki ile ilgili değildir.
 • Lider ile astları arasındaki ilişkilerle ilgilidir.

Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar

 1. Yöneticiler yapıyı ortaya koyarken ve yetki ve sorumluluğu delege ederken, liderler örgütsel vizyonu geliştirerek ve çalışanlara ileterek ve bunu başarmaları için onlara ilham vererek yön sağlar
 2. Yönetim, planlama, organize etme, personel alma, yönlendirme ve kontrol etmeye odaklanmayı içerirken; liderlik esas olarak yönetimin yönlendirme işlevinin bir parçasıdır. Liderler, takipçilerini dinlemeye, ilişkiler kurmaya, ekip çalışmasına, ilham vermeye, motive etmeye ve ikna etmeye odaklanır.
 3. Lider otoritesini takipçilerinden alırken, yönetici otoritesini organizasyondaki konumundan alır.
 4. Yöneticiler organizasyonun politikalarını ve prosedürünü takip ederken, liderler kendi içgüdülerini takip eder.
 5. Yöneticiler kesin, planlı, standart, mantıklı ve daha akılcı oldukları için yönetim daha çok bilimdir. Öte yandan liderlik bir sanattır. Bir organizasyonda, eğer yöneticiler gerekliyse, o zaman liderler de olmazsa olmazdır.
 6. Yönetim, bir organizasyondaki teknik boyut veya işin içeriği ile ilgilenirken; liderlik, bir organizasyondaki insanlarla ilgilenir.
 7. Yönetim insanları isimlerine, geçmiş kayıtlarına, mevcut performanslarına göre ölçer/değerlendirirken; liderlik, bireyleri ölçülemeyen şeyler için potansiyele sahip olarak görür ve değerlendirir, yani, potansiyelleri tamamen çıkarılmışsa gelecek ve insanların performansı ile ilgilenir.
 8. Yönetim reaktif ise, liderlik proaktiftir.
 9. Yönetim daha çok yazılı iletişime, liderlik ise daha çok sözlü iletişime dayanır.
Aşırı yönetilen ve yetersiz yönetilen kuruluşlar, karşılaştırmalı değerlendirmeye kadar performans göstermezler. Yönetimin eşlik ettiği liderlik, yeni bir yön belirler ve bunu başarmak için kaynakları verimli kullanır. Hem liderlik hem de yönetim, bireysel olduğu kadar örgütsel başarı için de gereklidir.Yönetim sistem içinde çalışır, liderler sistem üzerinde çalışır. Stephen R. Covey

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Kabul Et Devamı

Privacy & Cookies Policy